top of page

שרוולים פניאומטים טיפולים

LEGS COMPRESSION (L.C.) THERAPY

שרוולי לחץ פניאומטים לטיפול בבעיות ווסקולריות מאיצים זרימת דם ווסקולריות, מפזרים חומצת חלב, מומלצים לבעיות החזר וורידי, דליות ברגליים או בצקת.

לחיצה פניאמטית הדרגתית על הגפיים לצורך שיפור ההחזר הוורידי והמרצת מחזור הדם ופיזור חומצה לקטית בשרירים.

שרוולי הלחץ מתחברים למכשיר חשמלי פניאומטי.

המכשיר מאפשר את כיוונון הלחץ ומחזורי הלחיצות באופן פרטני.

המכשירים מתאימים לטיפול ברגליים לימפטיות על רקע של לימפדמה, בצקות, דליות ובעיות החזר וורידי.

מסייעים במקרים הבאים:
מניעת התכווצויות בשרירי התאומים.
• זרימת דם מוגברת, יותר חמצן מגיע לשרירים, יותר אנרגיה, יותר סיבולת.
• יציבות שרירים ומפרקים, שיפור הקוארדינציה.
• מניעת מיקרו טראומה (קרעים) ברקמת השריר.
• פינוי חומצות חלב, פחות נוקשות בשרירים, התאוששות מהירה יותר בסיום הפעילות.
• מניעה של התרחבות ורידים בולטים ברגליים.
• הקטנת סיכון לפציעות עומס.

roni leef 3 _edited.jpg
roni leef 1_edited.jpg
roni leef 2_edited.jpg
roni leef 4_edited.jpg
bottom of page